Informacje bieżące


Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

*8 kwietnia 2019r. (zgoda 8.04.2019)

*9 kwietnia 2019r. (zgoda 9.04.2019)

*10 kwietnia 2019 r.  (zgoda 10.04.2019r.)  

*11 kwietnia 2019r. (zgoda 11.04.2019)

*12 kwietnia 2019r. (zgoda 12.04.2019r.)

*15 kwietnia 2019r. (zgoda 15.04.2019r.)

*16 kwietnia 2019r. (zgoda 16.04.2019)

*17 kwietnia 2019r. (zgoda 17.04.2019r.)

*18 kwietnia 2019r. (zgoda 18.04.2019r.)

*19 kwietnia 2019r. (zgoda 19.04.2019r)


Szanowni Rodzice,

informujemy, że w przypadku strajku nauczycieli, którego rozpoczęcie planowane jest na dzień 8 kwietnia 2019 r., nauczyciele Przedszkola nr 259 ,,Leśna Bajka” nie będą wykonywać prac dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W związku z tym, że nie mamy możliwości przewidzieć jak długo potrwa akcja strajkowa, zawieszenie zajęć może zostać przedłużone.

Zwracamy się do Państwa o zapewnienie opieki swoim dzieciom podczas strajku oraz zrozumienie dla zaistniałej sytuacji.

Aby zapewnić w pierwszych dniach strajku swojemu dziecku opiekę mogą Państwa skorzystać z:

 • urlopu wypoczynkowego,
 • urlopu na żądanie,
 • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze 16 godzin albo 2 dni na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),

Dodatkowo, rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W celu skorzystania z zasiłku:

 1. Należy przedstawić pracodawcy Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 1. Następnie należy wypełnić wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Listę instytucji Miasta st. Warszawy m.in.: domy kultury, biblioteki, czytelnie, ośrodki sportu i rekreacji, w których będzie można spędzić czas z dzieckiem, w przypadku zamknięcia przedszkola znajdą Państwo na stronie:

www.edukacja.um.warszawa.pl

Z poważaniem

Magdalena Kraus

Dyrektor Przedszkola nr 259 ,,Leśna Bajka”

Wzór oświadczenia

Wzór wniosku_zus

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców


KWIECIEŃ 2019

1.04. Teatrzyk „Jak Ania Złośnica została wielkanocnym zajączkiem”

1.04. Warsztaty z cyklu „Zwiedzanie na bocianie”-Toruń  

2.04. Spotkanie z książką w Klubie Kościuszkowca

10.04. Spotkanie z Barbarą Ciemską, autorką książek dla dzieci

16.04. Koncert „Pejzaże wiosennej muzyki”

Uprzejmie informujemy, iż zgłaszanie nieobecności dzieci w przedszkolu możliwe jest tylko poprzez kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.


Schodzenie i rozchodzenie się dzieci w roku szkolnym 2018/2019:

  • 7.00-7.30: grupa niebieska, czerwona i pomarańczowa zbierają się w sali pomarańczowej

 

  • 7.30-8.00: grupa czerwona i niebieska przebywają w sali niebieskiej

 

  • 16.30-17.00: grupa pomarańczowa przechodzi do sali żółtej

 

  • 17.00-17.30: wszystkie grupy w sali pomarańczowej

 

 • Grupa żółta i zielona w godzinach 7.00-17.00 przebywają w swoich salach