Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

 

 

W okresie od września do do końca listopada 2018r. nasze przedszkole bierze udział w projekcie „W świecie teatru” dofinansowywanym w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Projekt zakłada zorganizowanie we wszystkich grupach przedszkolnych działań edukacyjnych związanych z przybliżaniem dzieciom zagadnień dotyczących teatru poprzez:

  1. Zorganizowanie kącika teatralnego w każdej sali – zaangażowanie rodziców do wzbogacania kącika w różne przedmioty związane z teatrem np. stroje, książki albumy, zdjęcia, plakaty.
  2. Przeprowadzenie rodzinnego konkursu plastycznego – tworzenie projektu scenografii.
  3. Zorganizowanie Dnia Teatru w przedszkolu – zajęcia prowadzone przez nauczycieli poszczególnych grup.
  4. Zorganizowanie Teatru Cieni w przedszkolu -zakup zestawu postaci do teatru cieni dla każdej z grup.
  5. Przeprowadzenie zajęć w grupach dotyczących tworzenia maski teatralnej.
  6. Wycieczka do Teatru Lalka w Warszawie na spektakl połączona ze zwiedzaniem kulis teatru:
  7. – zwiedzanie kulis teatru,
  8. – spektakl pt. „Karampuk. Baśń o Króliku z cylindra”