Dyniowe Stwory i Stworki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym

„DYNIOWE STWORY I STWORKI”

Konkurs organizowany jest przez Przedszkole nr 259 „Leśna Bajka” i trwać będzie

od 05.11.2018r. do 19.11.2018r.

Cele konkursu:

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • Wzbudzanie radości i zadowolenia ze wspólnie wykonanej pracy;
 • Pobudzanie wyobraźni oraz aktywności artystycznej,
 • Kształtowanie umiejętności wykonania pracy plastycznej z naturalnych materiałów;

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest organizowany dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 259 „Leśna Bajka” oraz ich Rodziców. Każda rodzina może dostarczyć jedną pracę wykonana z dyni w połączeniu z innymi materiałami. Rodzeństwo dostarcza jedna pracę.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przestrzennej z dyni zgodnie z tematem konkursu.
 3. Pracę plastyczną należy wykonać samodzielnie lub przy wsparciu rodziców.
 4. Technika, format i wielkość pracy dowolna.
 5. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy przedszkolnej oraz wiek dziecka.
 6. Prace należy składać do 19.11.2018r. – prace można składać u wychowawców grup, którzy przekażą je wyznaczonej osobie, bądź bezpośrednio u koordynatorów konkursu.
 7. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody w jednej kategorii: najciekawsza praca.
 8. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, technika, humor, wykorzystanie różnorodnych materiałów.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 19 listopada 2018 r. podczas obchodów Święta Dyni.
 10. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy w holu.
 11. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
 12. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
 13. Wszystkie prace zostaną udostępnione w formie wystawy w przedszkolu.
 14. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 15. Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunków dzieci biorących udział w konkursie w celu promowania działalności przedszkola.

Koordynatorzy konkursu: Karolina Antosiewicz, Ewa Ślusarz – Domżał