Pociąg do książki

    Nasze przedszkole realizuje w tym roku szkolnym projekt „Pociąg do książki”, w którym biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Projekt łączy się z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, tj. upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Cele projektu: kształtowanie… Czytaj więcej…„Pociąg do książki”