„Gry”

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu realizowana będzie innowacja pedagogiczna pt. „GRY – jako sposób kształtowania odporności emocjonalnej i rozwijania zdolności wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych”.

Gry to sposób na pogodzenie zabawy z nauką. Podczas rozgrywek dziecko nie tylko poznaje otaczający świat, zachowania społeczne, uczy się liczb, liter, czy rozwija swoją  wyobraźnię. Przede wszystkim kształtuje swoją odporność emocjonalną i rozwija zdolności do podejmowania wysiłku umysłowego w trudnych sytuacjach. Zdolności jakie rozwijają się u dzieci podczas rozgrywek mają istotny wpływ na procesy uczenia w dalszej edukacji. Dlatego postanowiłyśmy w tym roku wprowadzić w naszym przedszkolu zajęcia na temat gier jako innowację pedagogiczną. Projekt co miesięcznych zajęć przyczyni się również do jakże ważnego w dzisiejszych czasach rozwoju społecznego dzieci i wpłynie na integrację przedszkolaków. Mamy również nadzieję, że rozwiniemy zainteresowania grami , które dzieci będą kontynuowały w gronie rodzinnym.

Cele innowacji:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które sa niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, spostrzegawczości i pamięci oraz koncentracji;
 • Poszerzanie wiedzy, kształtowanie pojęć, wzbogacanie słownika;
 • Kształtowanie umiejętności logicznych i matematycznych;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, współdziałania;
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • Zapewnienie dobrej zabawy i rozrywki;

Tematyka zajęć:

PRZEGRYWANIE JEST OK !!! – wrzesień 2020r.

UKŁADANKI – październik 2020r.

GRY PAMIĘCIOWE – listopad 2020r.

GRY TRADYCYJNE – grudzień 2020r.

GRY KARCIANE – styczeń 2021r.

GRY EDUKACYJNE – luty 2021r.

GRY STWORZONE PRZEZ DZIECI – marzec 2021r.

GRY FAMILIJNE – kwiecień 2021r.

MAXI PLANSZE – maj 2021r.