Mały Wolontariat


to projekt realizowany w naszym przedszkolu poprzez, który pragniemy uczyć dzieci:
– wrażliwości na potrzeby innych osób,
– pomagania innym,
– odpowiedzialności za otaczający nas świat.

W bieżącym roku szkolnym zaangażowaliśmy się w następujące akcje:

 

 

Projekt „Pomaganie Przez Ubranie”


Firma 3R Recycling Solutions wraz z Fundacją AKOGO Ewy Błaszczyk zapraszają Państwa do udziału w Projekcie Pomaganie Przez Ubranie.
Główny celami projektu jest m.in.
*Propagowanie działań i zachowań proekologicznych i charytatywnych
zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
*Wzbudzanie prospołecznych postaw i wspieranie lokalnej instytucji charytatywnej.
*Finansowanie leczenia, rehabilitacji, bądź specjalistycznego sprzętu dla podopiecznych
Beneficjentów w ramach pozyskanych środków.
*Przełamywanie negatywnych stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami.

regulamin-pomaganie-przez-ubranie

„Pola Nadziei” to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka.
Cele „Pól Nadziei”:
• Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowego.
• Edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
• Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.

zaczytani.org

To ogólnopolska kampania społeczna, dzięki której tworzone są biblioteki w szpitalach, domach dziecka, hospicjach, świetlicach i wszędzie tam gdzie książki są potrzebne. Dołącz do zaczytanego świata!

 

Góra Grosza


Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Uczniowie i przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

mammarzenie.org

Celem fundacji jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3 – 18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Poprzez różnorodną działalność dzieciom i ich rodzinom dostarczane są niezapomniane wrażenia, które pozwalają choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wnoszą w ich życie radość i siłę do walki chorobą oraz nadzieję na przyszłość.
Pozwólcie dzieciom marzyć, bo cóż złego jest w marzeniach? Wszytko może się przydarzyć, a gdy marzysz świat się zmienia…..
Przedszkole uczestniczyło w zbiórce nowych zabawek dla najmłodszych pacjentów szpitali onkologicznych.

Skip to content