Bajkowa scenografia lub rekwizyt

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o charakterze  plastyczno-technicznym,

„Bajkowa scenografia lub rekwizyt”

Konkurs organizowany jest przez Przedszkole nr 259 „Leśna Bajka” i trwać będzie

od 04.10.2018r. do 17.10.2018r.

Cele konkursu:

 • rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą i filmem,
 • rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci: inwencji i wyobraźni,
 • zacieśnianie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działania dzieci i dorosłych,
 • stwarzanie sytuacji do rodzinnej zabawy,
 • doskonalenie sprawności manualnej.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest organizowany dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 259 „Leśna Bajka” oraz ich Rodziców.
 2. Pracę plastyczną należy wykonać samodzielnie lub przy wsparciu rodziców.
 3. Technika i wielkość pracy jest dowolna.
 4. Prace należy składać od 04.10.2018r. do 17.10.2018r.
 5. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, nazwę grupy przedszkolnej oraz wiek dziecka.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.10.2018r.
 7. Wyłonionych zostanie po trzech laureatów z każdej grupy wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 8. Wszystkie prace zostaną udostępnione w formie wystawy w przedszkolu .
 9. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunków dzieci biorących udział w konkursie w celu promowania działalności przedszkola.

Organizator:

Przedszkole nr 259

,,Leśna Bajka”

Plac Wojska Polskiego 18

05-075 Warszawa

Osoba odpowiedzialna:

Marta Kajkowska

            Dnia 18.10.2018r. komisja w składzie: Marta Kajkowska, Maria Stefaniak i Katarzyna Pura powołana przez dyrektora przedszkola panią Magdalenę Kraus oceniła prace poszczególnych dzieci biorących udział w konkursie pt. „Bajkowa scenografia lub rekwizyt” organizowanym przez Przedszkole Nr 259  „Leśna Bajka” w Warszawie.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca w konkursie:

3-latki:

I miejsce: Mateusz Łapiński

II miejsce: Zuzanna Wiszniewska

III miejsce: Jan Figura

4-latki:

I miejsce: Hanna Cegiełka

II miejsce: Kornel Kuchta

5-latki:

I miejsce: Kacper Jaczewski

            Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.