Pociąg do książki

 

wpekwpek

 

Nasze przedszkole realizuje w tym roku szkolnym projekt „Pociąg do książki”, w którym biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Projekt łączy się z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, tj. upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Cele projektu:

 • kształtowanie osobowości dzieci przez literaturę,
 • rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą,
 • rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci: inwencji i wyobraźni,
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • wykorzystywanie książek do celów terapeutycznych, wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zacieśnianie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działania dzieci i dorosłych.

Sposoby realizacji projektu:

Styczeń 2017r.Bezpłatne spotkanie z pracownikiem biblioteki, który opowiedział dzieciom jak należy korzystać z zasobów biblioteki, jak zachować się w wypożyczalni i czytelni, a także jak stać się prawdziwym czytelnikiem. Dodatkowo zapoznał dzieci z  korzyściami płynącymi z czytania książek.

Luty/Marzec 2017r. – Wycieczki poszczególnych grup lekcje biblioteczne w bibliotece publicznej.

Marzec 2017r. Zakup książek dla każdej z grup, które będą dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci.

Rodzinny konkurs plastyczno-techniczny „Mały artysta – moja pierwsza rodzinna książka”, który odbędzie się w marcu 2017r.

Cele konkursu:

 • rozwijanie u dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą,
 • rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci: inwencji i wyobraźni,
 • zacieśnianie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działania dzieci i dorosłych,
 • stwarzanie sytuacji do rodzinnej zabawy,
 • Doskonalenie sprawności manualnej.