PROCEDURY I REGULAMINY

Stosowane dokumenty regulujące pracę przedszkola, tj. statut, regulaminy oraz procedury dostępne są w placówce.