Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja dla dzieci urodzonych w latach 2018-2015 i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie Biura Edukacji pod adresem www.edukacja.warszawa.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w okresie od 16.06.2021r. (od godz. 16:00) do 21.06.2021r. (do godz. 20:00).

Poniżej zamieszczamy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria rekrutacji.

harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_0

kryterium_dochodowe