Specjaliści

Pedagog

Przez cały rok wspiera nauczycieli, dzieci i rodziców pedagog z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23 znajdującej się na ul. 1 Praskiego Pułku 8.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 23 istnieje możliwość konsultacji z psychologiem Panią Aleksandrą Wielgosz w następujący sposób:

– telefonicznie pod numerem 601 360 460 we środy w godz. 11:00 -13:00

– mailowo pod adresem awielgosz@edu.um.warszawa.pl

Zachęcamy do kontaktu .

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 23

Wszelką pomoc z zakresu poradnictwa, orzecznictwa i rodzaju prowadzonych terapii znajdą Państwo w Poradni.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 13.00

e-mail: ppp23@edu.um.warszawa.pl

tel. 22 760 03 87, fax. 22 773 40 84


Organizacja i zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych [link]


Logopeda

Na terenie przedszkola prowadzona jest terapia logopedyczna. Przebieg, intensywność i organizacja procesu terapii są uzależnione od indywidualnego stanu rozwoju dziecka.

Program terapii logopedycznej jest realizowany podczas zajęć indywidualnych z dziećmi lub w zespołach 2-3 osobowych.

Częstotliwość spotkań i czas wykonywania ćwiczeń indywidualnych dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka. Na efekty prowadzonej terapii i realizację programu wpływa:

– praca terapeuty,

– poziom dojrzałości emocjonalnej i motywacja dziecka do podjęcia proponowanych ćwiczeń,

– możliwości psychofizyczne dziecka,

– usunięcie czynników zakłócających bądź uniemożliwiających rozwój mowy,

– podjęcie współpracy przez dom rodzinny i systematyczne utrwalanie przekazywanego do domu materiału do ćwiczeń,

– wysoka frekwencja na zajęciach.

W roku szkolnym 2021/2022 logopedą jest Pani Katarzyna Tulin i Pani Magdalena Kraus.

Terapia pedagogiczna, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz Zajęcia rewalidacyjne

W przedszkolu prowadzone są specjalistyczne zajęcia zgodnie z zaleceniami określonymi w opiniach psychologiczno – pedagogicznych oraz w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.