Wizja

Przedszkole nr 259 jest przyjazne dzieciom i ich Rodzicom. Priorytetem placówki jest wychodzenie naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci, wspomaganie i ukierunkowanie ich rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole.

Wizja przedszkola przedstawia się następująco:

 wizja