Zwierzęta zagrożone wyginięciem w ich środowisku naturalnym

Serdecznie zapraszamy Przedszkola z naszej dzielnicy do wzięcia udziału ekologicznym konkursie plastyczno-technicznym

„ZWIERZĘTA ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM W ŚRODOWISKU NATURALNYM”

Organizator:

Przedszkole nr 259 ,,Leśna Bajka”

Plac Wojska Polskiego 18

05 – 075 Warszawa

e-mail: przedszkole@wesola.net

Koordynatorzy konkursu:

Karolina Antosiewicz

Ewa Ślusarz – Domżał

Termin nadsyłania prac od 01.10.2019 r. do 18.10.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: dnia 22.10.2019 r.

Cele konkursu:

 • Szerzenie wiedzy na temat zagrożonych gatunków;
 • Wdrażanie edukacji ekologicznej poprzez zabawę ze sztuką;
 • Wzbudzanie radości i zadowolenia ze wspólnie wykonanej pracy;
 • Pobudzanie wyobraźni oraz aktywności artystycznej,
 • Kształtowanie umiejętności wykonania pracy plastycznej z naturalnych materiałów.

Warunki udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych dzielnicy Wesoła, m.st. Warszawa.
 2. Uczestnikami konkursu może być grupa przedszkolna z trzech kategorii wiekowych: 3 – latki, 4 – latki, 5 – latki.
 1. Każde przedszkole w dzielnicy może zgłosić 1-2 prace plastyczno – techniczne.
 2. Prace powinny być wykonane przez jedną grupę przedszkolną pod opieką wychowawcy.
 3. Zadaniem grupy przedszkolnej jest zespołowe wykonanie makiety przedstawiającej zwierzęta jednego wybranego gatunku zagrożonego wyginięciem w środowisku w jakim żyją.
 4. Prace przestrzenne należy wykonać przy użyciu materiałów ekologicznych.
 5. Technika, format i wielkość pracy dowolna.
 6. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać: wiek grupy przedszkolnej, nazwę przedszkola, imię i nazwisko opiekuna grupy.
 7. Prace należy składać do 22.10.2019 r. w siedzibie Przedszkola nr 259 „Leśna Bajka”.
 8. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora. 
 1. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunków dzieci biorących udział w konkursie w celu promowania działalności przedszkola.
 3. Wszystkie prace zostaną udostępnione w formie wystawy w przedszkolu.

Zasady przyznawania nagród:

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury powołane z ramienia Organizatora na podstawie następujących kryteriów: zgodność pracy z tematyką, inwencja i pomysłowość prezentacji tematu, staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność wykonywania pracy.
 1. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna
 2. Nagrodami w konkursie są atrakcyjne nagrody rzeczowe- niespodzianki
 3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na w siedzibie Organizatora.
 4. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 3 latki, 4 latki, 5 latki.
 1. Z każdej grupy wiekowej zostaną wyłonione 3 prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce).
 2. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami, a zwycięzcy nagrodami niespodziankami.

 

Koordynatorzy konkursu: Karolina Antosiewicz, Ewa Ślusarz – Domżał