Wychowawcy: Elżbieta Olejnik, Sylwia Kubacka

Pomoc nauczyciela: Agnieszka Poręba

Obsługa:  Renata Szymońska

Szczegółowy plan pracy w grupie:

Plan współpracy z Rodzicami 2023/2024

Rozmowy indywidualne

Zapraszamy rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania się do nauczyciela.

Zajęcia otwarte

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte, w których mogą Państwo uczestniczyć, by obserwować postępy w nauce dzieci. Zajęcia otwarte odbywają się  w terminach podanych przez nauczyciela. Terminy zajęć i spotkań w grupie będą wywieszane z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Język angielski   w trakcie realizacji podstawy programowej
Gimnastyka        piątek 9:00 – 09:30
Rytmika              środa 9:00 – 9:30
Religia                poniedziałek 10:45 – 11:05

Logopedyczne zajęcia grupowe – Katarzyna Tulin

Zajęcia dodatkowe:

Elżbieta Olejnik – „Dziecięca matematyka”

Sylwia Kubacka – „Gimnastyka”

 


Najnowsze wiadomości Grupy Czerwonej:

Skip to content