Wychowawcy: Karolina Antosiewicz, Anna Stats

Pomoc nauczyciela: Aniceta Wonorska

Obsługa:  Agnieszka Wardecka

Szczegółowy plan pracy w grupie:

Plan współpracy z Rodzicami 2022-2023

Rozmowy indywidualne

Zapraszamy rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania się do nauczyciela.

Zajęcia otwarte

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte, w których mogą Państwo uczestniczyć, by obserwować postępy w nauce dzieci. Zajęcia otwarte odbywają się o 9.30 w terminach podanych przez nauczyciela. Terminy zajęć i spotkań w grupie będą wywieszane z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Język angielski   w trakcie realizacji podstawy programowej
Gimnastyka        piątek 9:00 – 09:30
Rytmika              środa 9:00 – 9:30
Religia                poniedziałek 10:45 – 11:05

Logopedyczne zajęcia grupowe – Katarzyna Tulin

Zajęcia dodatkowe:

„Plastykomania” – Anna Stats

„Sprawne ręce mam” – Karolina Antosiewicz


Najnowsze wiadomości Grupy Czerwonej:

Skip to content

Trwa ładownia strony