Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 259 ,,Leśna Bajka” w Warszawie jest Przedszkole nr 259 ,,Leśna Bajka”.

adres: Plac Wolska Polskiego 18, 05 – 075 Warszawa

telefon: 22 773 61 79

e-mail: p259(ed)eduwarszawa.pl

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Przedszkolu nr 259 ,,Leśna Bajka” w Warszawie pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Pani Kamila Rudzińska – Kępka.

kontakt: iod.wesola(ed)edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art . 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r., poz.1000);
  3. Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Przedszkola nr 259 ,,Leśna Bajka” w Warszawie z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 259 ,,Leśna Bajka” w Warszawie.

ochrona danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Skip to content

Trwa ładownia strony