Informacje bieżące

Grupa Czerwona Grupa Niebieska Grupa Pomarańczowa Grupa Żółta Grupa Zielona

Dodatkowe Wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli-skompresowany


OGŁOSZENIE

 

Informujemy, iż w okresie od 25.05.2020r. do 29.05.2020r. do przedszkola zostaną przyjęte te dzieci, które zostały zgłoszone przez Rodziców.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego placówka może przyjąć ograniczoną liczbę dzieci.

O przyjęciu dziecka do przedszkola w zadeklarowanym okresie Rodzice zostaną poinformowani przez dyrektora placówki drogą mailową.

 

Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura organizacji opieki w przedszkolach od dnia 18 maja 2020r. do odwołania

Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola koronawirusem SARS-COV-2

Informacja o czynnikach ryzyka COVID-19

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców w kontekscie reallizacji wymogów doyczących ochrony przed koronawirusem SARS-COV-2

Dodatkowe Wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli

 

 

 

 

 


Uprzejmie informujemy, iż zgłaszanie nieobecności dzieci w przedszkolu możliwe jest tylko poprzez kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.


BIP - Biuletyn Informacji Publicznejpodstawowy serwis WWW – Biuletyn Informacji Publicznej