Informacje bieżące

Grupa Czerwona Grupa Niebieska Grupa Pomarańczowa Grupa Żółta Grupa Zielona

Zapraszamy do Przedszkola „Leśna Bajka” wszystkie przyjęte dzieci. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Prezydenta m.st. Warszawy oraz zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021, placówka z dniem 01.09.2020 r. ma skrócony czas pracy, tj. 07.00 – 17.00.

Przypominamy, że rodzice mają ograniczony wstęp do przedszkola, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne i przekazują przy wejściu swoje dzieci pracownikowi przedszkola. Pani z obsługi po otrzymaniu zgody od rodziców mierzy dziecku temperaturę i jeśli jest zdrowe pomaga mu w szatni przy przebieraniu, a następnie prowadzi do wyznaczonej sali. Dzieci z objawami chorobowymi (katar, kaszel, podwyższona temperatura) zostaną odesłane do domu.

W związku z pandemią epidemiczną COVID-19 zachęcamy do dobrowolnego wspierania przedszkola w zakresie dostarczania artykułów higienicznych: chusteczki suche, chusteczki mokre, ręczniki papierowe.


OGŁOSZENIE

procedura m.st. Warszawa -01.09.2020 r. zał.1 m.st.warszawa – 01.09.2020r. zał.2 m.st.warszawa – 01.09.2020r. zał.3 m.st.warszawa – 01.09.2020r. zał.4 m.st.warszawa – 01.09.2020r. 

zał.1 m.st.warszawa – 01.09.2020r.

zał.2 m.st.warszawa – 01.09.2020r.

zał.3 m.st.warszawa – 01.09.2020r.

zał.4 m.st.warszawa – 01.09.2020r.

Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura organizacji opieki w przedszkolach od dnia 18 maja 2020r. do odwołania

Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola koronawirusem SARS-COV-2

Informacja o czynnikach ryzyka COVID-19

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców w kontekscie reallizacji wymogów doyczących ochrony przed koronawirusem SARS-COV-2

Wytyczne GIS 25.08.2020r.


Uprzejmie informujemy, iż zgłaszanie nieobecności dzieci w przedszkolu możliwe jest tylko poprzez kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.


BIP - Biuletyn Informacji Publicznejpodstawowy serwis WWW – Biuletyn Informacji Publicznej