Wychowawcy: Nella Makowiak, Anna Wojciechowska

Obsługa: Barbara Obłoza

Szczegółowy plan pracy w grupie:

Plan współpracy z Rodzicami 2022-2023

Rozmowy indywidualne

Zapraszamy rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania się do nauczyciela.

Zajęcia otwarte

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte, w których mogą Państwo uczestniczyć, by obserwować postępy w nauce dzieci. Zajęcia otwarte odbywają się o 9.30 w terminach podanych przez nauczyciela. Terminy zajęć i spotkań w grupie będą wywieszane z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Język angielski    w trakcie realizacji podstawy programowej
Gimnastyka          piątek 11:00 ­­– 11:30
Rytmika                środa 11:00 ­­– 11:30
Religia                  poniedziałek 12:50 ­­– 13:20

Zajęcia dodatkowe:

“Przyjaciele Zippiego” – Nella Makowiak

Twórcza matematyka dla przedszkolaka” – Anna Wojciechowska


Najnowsze wydarzenia Grupy Zielonej:


Zapraszamy na Facebooka Grupy Zielonej:

Skip to content

Trwa ładownia strony