Wychowawcy: Marta Kościelewska, Kamila Skowronek

Pomoc nauczyciela: Ilona Luterek

Obsługa: Emilia Świadek

Szczegółowy plan pracy w grupie:

Plan współpracy z rodzicami 2023 – 2024

Rozmowy indywidualne

Zapraszamy rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania się do nauczyciela.

Zajęcia otwarte

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte, w których mogą Państwo uczestniczyć, by obserwować postępy w nauce dzieci. Zajęcia otwarte odbywają się o 9.30 w terminach podanych przez nauczyciela. Terminy zajęć i spotkań w grupie będą wywieszane z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Język angielski    w trakcie realizacji podstawy programowej
Gimnastyka          piątek 11:00 ­­– 11:30
Rytmika                środa 11:00 ­­– 11:30
Religia                  poniedziałek 13:00 ­­– 13:30

Zajęcia dodatkowe:

Marta Kościelewska – „Mali odkrywcy – eksperymenty i zabawy matematyczne”

Kamila Skowronek – „Mali badacze – doświadczenia i eksperymenty”

 


Najnowsze wydarzenia Grupy Zielonej:


Zapraszamy na Facebooka Grupy Zielonej:

Skip to content