GodzinaCzynności
07.00-8:20Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
08:20-8:30Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.
08:30-9:00Śniadanie
09:00-9:45Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
9:45-10:00Gry i zabawy ruchowe.
10:00-10:30Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10:30-11:45Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11:45-12:00Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.
12:00-12:30Obiad
12:30-12:45Dzieci starsze – odpoczynek poobiedni, tj. słuchanie bajek, opowiadań i muzyki.
12:45–14:15Dzieci starsze – zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci, zabawy tematyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe.
12:30-14:15Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, tj. słuchanie bajek, opowiadań i muzyki.
14:15-14:30Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
14:30-15:00Podwieczorek
15:00-16:30Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, rozmowy indywidualne, zajęcia dodatkowe
16:30-17:00Rozchodzenie się dzieci.
Skip to content

Trwa ładownia strony