Metody i programy nauczania


Programy nauczania:

Przedszkole opiera swoją pracę na programach wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawa programową.

Realizowane są następujące programy:

– Program wychowania Przedszkolnego ,, Nasze przedszkole” – Wyd. MAC Edukacja,

– Program wychowanie przedszkolnego „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” – Wyd. Nowa Era,

– Autorski Program adaptacyjny do przedszkola,

– Warszawa stolicą czystości. Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych
m. st. Warszawy,

– Czyste powietrze wokół nas – program antynikotynowy,

– Mamo, tato wolę wodę – program edukacyjny,

– Więcej wiem, mniej choruję – program profilaktyki chorób zakaźnych.

Program adaptacyjny:

Program adaptacyjny realizowany jest od marca do sierpnia.
W ramach programu zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi na zorganizowane zajęcia edukacyjne, zabawy swobodne na terenie placówki i w ogrodzie, spotkania z nauczycielkami, konsultacje z logopedą i psychologiem oraz udział w pikniku rodzinnym.

Ponadto w pracy wykorzystywane są elementy następujących metod:

– Planu Daltońskiego,

– Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

– Pedagogiki Zabawy – Klanza,

– M. Montessori,

– Dobrego Startu – M. Bogdanowicz,

– Samodzielnych doświadczeń,

– Bajkoterapii,

– Aktywnego Słuchania Muzyki B.Strauss,

– Ćwiczeń ruchowych wg K. Wlaźnik,

– M.Ch. Knllów.

Skip to content

Trwa ładownia strony