Numer konta

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Nr  konta

38 1030 1508  0000  0005  5061 1058

Prosimy o dokonywanie dokładnych wpłat zgodnie z wyliczonymi kwotami przekazanymi od p. intendentki.

Opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca.

Skip to content