Ubezpieczenie 2022/23


Szanowni Rodzice

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola, jak również innych organów przedszkola, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci.

Rada Rodziców działająca w placówce nie ma upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

To Rodzice decydują o ubezpieczeniu dziecka w przedszkolu, od Państwa zależy wybór ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Informuję, że m. st. Warszawa na drodze postępowania brokerskiego wyłoniło firmę, która oferuje ubezpieczenie dedykowane dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół i przedszkoli – Warszawski Program NNW.

Skip to content

Trwa ładownia strony