Ubezpieczenie 2019/20

Szanowni Rodzice

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola, jak również innych organów przedszkola, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci.

Rada Rodziców działająca w placówce nie ma upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

To Rodzice decydują o ubezpieczeniu dziecka w przedszkolu, od Państwa zależy wybór ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Informuję, że m. st. Warszawa na drodze postępowania brokerskiego wyłoniło firmę, która oferuje ubezpieczenie dedykowane dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół i przedszkoli – Warszawski Program NNW.

O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie Rodzice bądź opiekunowie dzieci. Przystąpienie jest dobrowolne.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej suprabrokers.pl w zakładce ,,Dla szkół”.

Warszawski_Program_NNW_plakat

Warszawski_Program_NNW_ulotka-deklaracja