Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,
Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców Przedszkola nr 259 ,,Leśna Bajka”. Członkowie Rady, wybrani w trakcie zebrań grupowych, każdego dnia współpracują z Panią Dyrektor oraz nauczycielami, by w najbardziej efektywny i najprzyjemniejszy sposób nasze dzieci spędzały codzienny czas w przedszkolu. Tegoroczny skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

    • Agnieszka Różalska – przewodnicząca Rady Rodziców
    • Katarzyna Kornatek – Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
    • Milena Gajak-Ajchel – skarbnik Rady Rodziców
    • Justyna Chudek – sekretarz Rady Rodziców
    • Patrycja Turczyn – członek Rady Rodziców

Składy Rad oddziałowych w poszczególnych grupach:

GRUPA CZERWONA:

GRUPA NIEBIESKA:

GRUPA POMARAŃCZOWA:

GRUPA ŻÓŁTA:

GRUPA ZIELONA:

,,W roku szkolnym 2020/2021 dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców ustalona została na zebraniu we wrześniu 2020 r. na kwotę 30 zł od rodziny. Zachęcamy Państwa do systematycznych wpłat.”

Rada Rodziców wnioskuje oraz udziela własnych opinii na temat funkcjonowania przedszkola. Podejmuje również decyzje o wydatkowaniu funduszy zebranych w ramach comiesięcznych składek na konto Rady.
Bank Spółdzielczy w Halinowie 55 8019 1010 2002 0501 1258 0001 tytuł: imię i nazwisko dziecka oraz grupa.
Środki te w pierwszej kolejności finansują organizację wszystkich atrakcji przedszkolnych, w tym koncerty, teatrzyki oraz warsztaty. Ponadto dzięki Państwa wsparciu dzieci uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych, jak na przykład: spotkanie ze św. Mikołajem, autorką książek edukacyjnych czy czerwcowym Pikniku Rodzinnym. Tylko w tym, nowo rozpoczętym roku sfinansowaliśmy już dwa koncerty, które odbędą się z początkiem października, jak również zakup przyborów plastycznych, technicznych oraz środków czystości. Ponadto nasze dzieci otrzymały stoliki dziecięce oraz zestawy kuchenne do zabawy, a jeden, potrzebujący wsparcia, przedszkolak – zestaw książek.
Dokładamy wszelkich starań, by przekazywane przez Państwa środki finansowe w pełni posłużyły naszym dzieciom, ich nauce, rozwojowi emocjonalnemu, jak również codziennej zabawie. Tak, by czas spędzany w przedszkolu wspominały miło i ze szczerą chęcią do niego uczęszczały. ☺
W związku z tym prosimy o regularne wpłaty na konto Rady Rodziców, w kwocie zgodnej z Państwa deklaracjami – które, o czym należy pamiętać, są tylko i wyłącznie kwotą proponowaną, pozwalającą Radzie oszacować możliwości finansowania przyszłych inicjatyw. Ostateczna i dobrowolna suma składki jest bowiem wyłącznie Państwa decyzją.
W imieniu naszym oraz naszych dzieci, serdecznie dziękujemy.

Drodzy Rodzice,
trosce o Wasze poczucie komfortu związanego z opieką przedszkola nad Waszymi dziećmi, jak również naszą chęcią spełnienia Państwa oczekiwań, wynikających z prawidłowego funkcjonowania Rady Rodziców postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w przedszkolnym życiu naszych pociech.W związku z powyższym, serdecznie Was zachęcamy do wyrażania własnej opinii na temat funkcjonowania przedszkola, możliwości wydatkowania wpływających składek oraz udzielania wskazówek mających na celu poprawę funkcjonowania Rady. Nie przyjmujemy kryteriów kierowanych do nas wniosków, chętnie wsłuchamy się w każdy głos, chęć wszelkiej pomocy, jak również konstruktywny i rzeczowy sygnał negatywny.
Wszelkie sugestie i zapytania można wnosić poprzez Członków Rady lub osoby funkcyjne wchodzące w skład Rady. Kontakt e-mail do każdego z Członków Rady widnieje na tablicy ogłoszeń. Rada Rodziców obiecuje, że pochyli się nad każdym wnioskiem oraz problemem, nie pozostawiając nikogo bez odpowiedzi. W celu zapewnienia wygodnego przepływu informacji, jak również pełnej transparentności działań Rady Rodziców,
w uzgodnieniu z Panią Dyrektor, uruchamiamy własną tablicę ogłoszeń, gdzie:
• na bieżąco będziemy udzielać odpowiedzi i wyjaśnień najczęstszych problemów zgłaszanych przez rodziców,
• raz na dwa miesiące będziemy publikować zestawienie bieżących inicjatyw realizowanych i współfinansowanych przez Radę Rodziców.
Liczymy na Państwa wsparcie, zaangażowanie oraz wyrozumiałość z pracy na rzecz naszego przedszkola.
W wyrazami szacunku,
Rada Rodziców