Magdalena Kraus
Magdalena Kraus

Dyrektor przedszkola - pełna wizji zaangażowania i oddana całą sobą w rozwój "Leśnej Bajki"

Marta Kościelewska
Marta Kościelewska

Jestem nauczycielem z pasją. Lubię zabawy muzyczno-ruchowe i rozwijające aktywność twórczą dzieci. Dzieci są dla mnie najwyższą wartością.

Elżbieta Olejnik
Elżbieta Olejnik

Leśna Bajka to miejsce w, którym mogę realizować się zawodowo. To środowisko ciągłych wyzwań, które zachęcają mnie do kreatywności, otwartości i elastyczności.

Iwona Cioś-Bloch
Iwona Cioś-Bloch

W Leśnej Bajce cieszę się z osiągnięć swoich dzieci, czerpię z nich siłę do dalszej pracy. Staram się otwierać duszę dziecka na piękno - uczę wrażliwości, poczucia dobrego smaku i kultury.

Kamila Skowronek
Kamila Skowronek

Każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Największą nagrodą dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka. W swojej pracy staram się rozwijać samodzielność i kreatywność dzieci.

Karolina Antosiewicz
Karolina Antosiewicz

Jestem nauczycielem pełnym pasji i chęci aktywnego działania oraz wzbogacania oferty edukacyjnej przedszkola „Leśna Bajka”. Pasjonatka metod aktywizujących, rozwijających kreatywność i twórczość u dzieci.

Katarzyna Tulin
Katarzyna Tulin

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. Możliwość obserwowania postępów u podopiecznych jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Dzięki dzieciom uczę się innego spojrzenia na świat, a możliwość przebywania z nimi pozwala mi zdystansować się do wielu spraw.

Nella Makowiak
Nella Makowiak

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu–o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."-te słowa  Roberta Fulghuma najlepiej oddają to dlaczego pracuje w przedszkolu.

Anna Stats
Anna Stats

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener TUS, w przedszkolu Leśna Bajka pracuje jako nauczyciel pedagog specjalny. W swojej pracy staram się zaszczepić w dzieciach potrzebę doświadczania i poznawania.

Anna Wojciechowska
Anna Wojciechowska

Swoją pracę jako nauczyciel wychowania przedszkolnego wykonuję z pasją i zaangażowaniem. Lubię zajęcia kreatywne które rozwijają aktywność twórczą dziecka.

Siostra Agnieszka Podles

Uważam, że wspaniałą rzeczą jest możliwość uczestniczenia i wpływu na rozwój  dzieci, patrzeć jak rosną, rozwijają się, uczą coraz to nowych rzeczy od najmłodszych lat, aż po progi poważnej nauki w szkole.

Jolanta Ilewicz

Moim celem jest wdrażanie dzieci do regularnej aktywności fizycznej i nabycie przez nie prawidłowej postawy oraz wiedzy na temat podstawowych zachowań prozdrowotnych.

Edyta Szambelan

Uważam, że muzyka jest ważnym elementem w pracy z przedszkolakami. Przede wszystkim muzyka dostarcza wielu różnorodnych doświadczeń, rozwija poczucie rytmu, doskonali ekspresję ruchową, umożliwia zrozumieć otaczający świat. Różnorodność form muzycznych daje każdemu dziecku możliwość zaistnienia, odniesienia sukcesu a tym samym sprzyja budowaniu motywacji do podejmowania różnorodnych zadań.

Sylwia Kubacka
““
Skip to content