Witajcie w Przedszkolu 259 „Leśna Bajka”

Przedszkole Nr 259 w Warszawie jest miejscem, w którym zapewnione są dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju.

Uwzględniając potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców placówka zapewnia profesjonalną opiekę i edukację. Dzieci zdobywając nowe umiejętności, nawiązują liczne przyjaźnie oraz przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

Budynek przedszkola:

Przedszkole mieści się w parterowym budynku, w zacisznym miejscu z dala od miejskiego gwaru i hałasu. Posiada 5 kolorowych sal, wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki adekwatne do wieku dzieci, gabinet logopedyczno – psychologiczny, zaplecze sanitarne, kuchnię oraz szatnie.

Ogród przedszkolny:

Placówka posiada piękny i duży ogród sosnowy (5070 m2), który sprzyja wypoczynkowi i zabawie dzieci. Każda z grup ma do dyspozycji atrakcyjny sprzęt ogrodowy. Dodatkowo dzieci mają możliwość samodzielnego uprawiania ogródka warzywno – kwiatowego.

Kadra pedagogiczna:

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, organizująca pracę dydaktyczno – wychowawczą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Nauczycielki wykorzystują elementy różnorodnych metod pracy, prowadzą zajęcia w oparciu o programy autorskie, a także doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w kursach, warsztatach, zajęciach otwartych i modelowych.

Historia placówki:

Przedszkole nr 259 swoje istnienie ściśle wiąże z Jednostką Wojskową nr 1230. W momencie powstania, tj. w 1951 r. było to miejsce dla dzieci z rodzin wojskowych. Obecnie placówka współpracuje z 1 Warszawską Brygadą Pancerną im. Tadeusza Kościuszki. Z czasem podjęto starania, aby przedszkole przejęte zostało przez Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, stało się to w 2003 r. W tym roku przedszkole obchodzi uroczystość 65 – lecia istnienia.

 

Dyrektor Przedszkola

Przedszkole 259 w liczbach

0

Lat doświadczenia

0

Kadra nauczycielska

0

Nasze dzieci

Nasza Wizja

Przedszkole nr 259 jest przyjazne dzieciom i ich Rodzicom. Priorytetem placówki jest wychodzenie naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci, wspomaganie i ukierunkowanie ich rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole.

Wizja przedszkola przedstawia się następująco:

Zajęcia dodatkowe

Angielski

Angielski w przedszkolu to nic innego jak zabawa.
To nauczanie języka w formie najbardziej atrakcyjnej dla dziecka  przy pomocy rysunków, komiksów, piosenek, bajek czy zabawek.

Rytmika

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nabywają umiejętność odtwarzania rytmu i tempa.

Gimnastyka

Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków, poza dobrą zabawą, mają na celu pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka. 

Religia

Program nauczania religii w ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość.

Kadra nauczycielska

Magdalena Kraus
Magdalena Kraus

Dyrektor przedszkola - pełna wizji zaangażowania i oddana całą sobą w rozwój "Leśnej Bajki"

Marta Kościelewska
Marta Kościelewska

Jestem nauczycielem z pasją. Lubię zabawy muzyczno-ruchowe i rozwijające aktywność twórczą dzieci. Dzieci są dla mnie najwyższą wartością.

Elżbieta Olejnik
Elżbieta Olejnik

Leśna Bajka to miejsce w, którym mogę realizować się zawodowo. To środowisko ciągłych wyzwań, które zachęcają mnie do kreatywności, otwartości i elastyczności.

Iwona Cioś-Bloch
Iwona Cioś-Bloch

W Leśnej Bajce cieszę się z osiągnięć swoich dzieci, czerpię z nich siłę do dalszej pracy. Staram się otwierać duszę dziecka na piękno - uczę wrażliwości, poczucia dobrego smaku i kultury.

Skip to content