Wychowawcy:  Iwona Cioś-Bloch, Anna Stats

Obsługa: Monika Nowak

Szczegółowy plan pracy w grupie:

Plan współpracy z Rodzicami 2023/2024

Rozmowy indywidualne

Zapraszamy rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania się do nauczyciela.

Zajęcia otwarte

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte, w których mogą Państwo uczestniczyć, by obserwować postępy w nauce dzieci. Zajęcia otwarte odbywają się o 9.30 w terminach podanych przez nauczyciela. Terminy zajęć i spotkań w grupie będą wywieszane z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Język angielski    w trakcie realizacji podstawy programowej
Gimnastyka          piątek 10:30 – 11:00
Rytmika                środa 10:30 – 11:00
Religia                  poniedziałek 12:30 – 13:00

Zajęcia dodatkowe:

Iwona Cioś-Bloch – „Uczymy dzieci programować – kodowanie na dywanie”

Anna Stats – „Kuchcikowo”


Najnowsze wiadomości Grupy Żółtej:


Zapraszamy na Facebooka naszej Grupy Żółtej:

Skip to content