Wychowawcy:  Nella Makowiak, Anna Wojciechowska

Pomoc nauczyciela: Dominika Wróblewska

Obsługa: Barbara Obłoza

Szczegółowy plan pracy w grupie:

Plan współpracy z Rodzicami 2023/2024

Rozmowy indywidualne

Zapraszamy rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielem. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkania się do nauczyciela.

Zajęcia otwarte

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte, w których mogą Państwo uczestniczyć, by obserwować postępy w nauce dzieci. Zajęcia otwarte odbywają się o 9.30 w terminach podanych przez nauczyciela. Terminy zajęć i spotkań w grupie będą wywieszane z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Język angielski    w trakcie realizacji podstawy programowej
Gimnastyka          piątek 9:300 – 10:00
Rytmika                 środa 9:30 – 10:00
Religia                    poniedziałek 11:05 – 11:25

Logopedyczne zajęcia grupowe – Katarzyna Tulin

Zajęcia dodatkowe:

 


Najnowsze wiadomości Grupy Niebieskiej:

 


Zapraszamy na Facebooka Grupy Niebieskiej:

Skip to content

Trwa ładownia strony