Edyta Szambelan

Uważam, że muzyka jest ważnym elementem w pracy z przedszkolakami. Przede wszystkim muzyka dostarcza wielu różnorodnych doświadczeń, rozwija poczucie rytmu, doskonali ekspresję ruchową, umożliwia zrozumieć otaczający świat. Różnorodność form muzycznych daje każdemu dziecku możliwość zaistnienia, odniesienia sukcesu a tym samym sprzyja budowaniu motywacji do podejmowania różnorodnych zadań.

Skip to content